Öppna kurser

Formpipe W3D3 Administratör och Huvudregistratorsutbildning

Utbildningsmål

Utbildningen ska ge en grundläggande förståelse om systemet för att möjliggöra en bra administration i samråd med de olika användargrupperna. Utbildningen ger kunskap om att kunna sköta den löpande administration som hör till rollen som administrator och huvudregistrator i Formpipe W3D3. Detta innebär att deltagarna kommer att kunna registrera och administrera nya användare, serier och e-postmallar (svarsmallar), kampanjer mm. Deltagarna kommer också att kunna administrera klassificeringar såsom diariebeteckning, status, handläggare och handläggargrupper mm samt den hierarkiska processorienterade klassificeringen via ärendetyp/handlingstyp. Deltagarna kommer även att kunna göra sökningar via sökbyggaren och spara sökningar för eget eller publikt bruk. Under utbildningsdagarna kommer deltagarna få lära sig hur man skapar/hanterar formulärfält (lägga till extrafält) samt få kännedom om arbetsflöden och CMS-funktionen.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dem som ska ansvara för att administrera Formpipe W3D3 och bistå användargrupperna med olika önskemål gällande systemet. Det kan vara en person som inom förvaltningen/myndigheten/organisationen arbetar i en roll som förenar det tekniska med det verksamhetsnära, såsom t.ex. IT-samordnare eller systemansvarig. Ofta kan dock registrator/huvudregistrator också ha denna roll.

Förkunskaper

Registratorsutbildning och/eller erfarenhet av att arbeta med registrering i Formpipe W3D3. Alternativt goda IT-kunskaper och/eller erfarenhet från andra verksamhets-, ärende- och dokumenthanteringssystem.

Innehåll Formpipe W3D3 Administratör och Huvudregistratorsutbildning, 2 dagar

Innehåll dag 1, Administratörsutbildning

 • Roller och gränssnitt i systemet
 • Skapa serier
 • Skapa och hantera behörighetsgrupper per serie
 • Administrera användare i systemet
 • Administrera handläggare och handläggargrupper
 • Skapa e-postkonton
 • Skapa kampanjer för automatisk registrering av ärenden och handlingar via e-post
 • Skapa E-postmallar (svarsmallar) för olika typer av utskick från systemet
 • Formulärhantering (skapa utökade fält på ärende- och handlingskort mm)
 • Kännedom om arbetsflöden i systemet
 • Kännedom om CMS-funktionen för extern publicering av dokument
 • Övningar

Innehåll, dag 2, Huvudregistratorsutbildning

 • Formpipe W3D3s grundläggande uppbyggnad
 • Hantera obligatoriska fält i ärende- och handlingskort
 • Administrera handläggare och handläggargrupper
 • Lägga upp klassificeringar såsom avdelningar, status mm
 • Kategorier
 • Lägga upp processorienterade klassificeringar som ärende- och handlingstyper (hierarkisk struktur)
 • Skapa fördefinierade ärendemeningar/handlingsbeskrivning, lagrum mm
 • E-postadresser och kontaktgrupper
 • Redigera E-postmallar (svarsmallar) för olika typer av utskick från systemet
 • Spara egna och publika sökningar i sökbyggaren
 • Övningar

Frukost, lunch, fika och kursdokumentation ingår i kurserna.