Öppna kurser

Microsoft 365 för administratörer

Utbildningen vänder sig till dig som ska administrera Microsoft 365.

Målgrupp

Administratörer, supportpersonal, IT-personal.

Förkunskaper

Goda kunskaper inom Microsoft 365.

Innehåll Microsoft 365 - för administratörer

 • Introduktion
 • Introduktion till Microsoft 365
 • Administratörsöversikt
 • Olika lösningar och licensiering
 • Administration
 • Installera/konfigurera klienter
 • Hantera användare
 • Distribution och konfiguration av Microsoft 365-klienten
 • Migrering
 • Hantera användare, grupper, domäner
 • Delegerad administration
 • Hantera mejlboxar, grupper, resurser etc.
 • Hantera roller
 • Säkerhetspolicys och arkivering
 • Skydd mot virus/spam
 • Konfigurera mobila enheter
 • Exchange 2016 med PowerShell
 • Administrera Skype for Business Online
 • Konfigurera Federation
 • Vanliga frågor och problemställningar
 • Sharepoint Online
 • Överblick
 • Site Collections
 • Användarprofiler och hantering av MySite
 • Hämta externa data till listor och metadata
 • Taxonomier
 • Arkivering av filer
 • Sökfunktionen/konfigurering
 • Delegering av ansvaranliga frågor och problemställningar
 • OneDrive for Business