Öppna kurser

Hantera MS Teams som ägare

Denna utbildning är riktad till dig som skapar och hanterar teams som ägare. Vi ger dig rådgivning och verktygen du behöver känna till kring inställningar, behörigheter, gäster, filhantering, efterlevnad med mera. Utbildningen passar även bra för dig som är superuser.

UTBILDNINGSMÅL

Efter utbildningen behärskar du funktionerna du behöver känna till som ägare och administratör av teams, och hur du ska tänka för att skapa en bra struktur för dina teammedlemmar. Som ägare av teams krävs ofta att du besitter mer kunskap om Teams och kopplade Office 365-appar och kan handleda dina teammedlemmar i arbetssättet.

 

MÅLGRUPP

Utbildningen vänder sig till dig som vill kunna skapa och administrera teams. Det är vanligt i chefsroller, för superusers, projektledare och andra som har en administrativ funktion i Teams.

 

FÖRKUNSKAPER

Det är en fördel om du har baskunskaper om Teams och Office 365.

 

INNEHÅLL

 • Grundläggande orientering i Teams.
 • Allmänna råd till dig som skapar och är ägare av teams.
 • Skapa teams – privata/offentliga.
 • Skapa Teams-mallar (exempelvis för projekt).
 • Skapa teams utifrån en Office 365-grupp.
 • Inställningar för teams.
 • Hantera medlemmar (bjuda in, ta bort, ändra roll och inställningar).
 • Hantera externa gäster och externa teams.
 • Kommunicera i Teams – när ska man använda vad och hur? Allmänna riktlinjer och råd.
 • Allmänna och privata kanaler – hur ska man tänka?
 • Filbibliotek och synkronisering.
 • Samarbeta i filer, samredigering, versionshantering, borttagning, återskapning.
 • Skapa en bra struktur i Teams med kopplingar till användbara verktyg.
 • Allmänt om förfalloprinciper för teams.
 • Borttagning av teams.
 • Rutiner för filer som ska arkiveras på annan plats när teams tas bort.
 • Arkivering av teams.
 • Vad händer om en teamägare slutar?
 • Statistik och analys av nyttjandegrad i dina teams.