Öppna kurser

Microsoft 365 för användare

Microsoft 365 är en molntjänst med åtkomst till e-post, stora lagringsutrymmen, en mängd appar och säkerhet. Allt från samma plattform och tillgängligt från valfri plats och enhet. Med Teams (navet för samarbete och kommunikation) delas informationen snabbt och smidigt. Här kan även möten med enkla eller avancerade presentationsmöjligheter hållas. Mötesanteckningar, omröstningar och inspelningar är några andra mötesverktyg.

Utbildningsmål

Målet är en god förståelse för vad Microsoft 365 omfattar och hur du blir mer effektiv med filer och verktyg.

Målgrupp

Du som använder Microsoft 365 eller funderar på att använda tjänsten.

Innehåll Microsoft 365 - för användare

 • Grunder och navigering på startsidan
 • Inställningar och anpassningar
 • E-post, Kalender, Personer, Uppgifter
 • Online kontra skrivbordsversion
 • OneDrive för företag – ditt personliga arbetsbibliotek, delning och synkronisering
 • Teams: lagring, kommunikation, möten
 • Introduktion till SharePoint
 • Introduktion till Planner och To Do
 • Introduktion till Yammer
 • Introduktion till Delve
 • Introduktion till Sway
 • Introduktion till Stream
 • Introduktion till Forms
 • Introduktion till OneNote
 • Introduktion till Viva
 • Mobilt arbete