Öppna kurser

Microsoft 365 för användare

Microsoft 365 är en molntjänst som ger åtkomst till e-post, stora lagringsutrymmen, uppdaterade Office-program och säkerhet samt en hel del andra produkter. Allt från samma plattform och nåbart oavsett plats och enhet. Med Teams, navet för samarbete och kommunikation, delas informationen snabbt och smidigt. Här kan även möten med enkla eller avancerade presentationsmöjligheter hållas. Mötesanteckningar och inspelningar är några andra mötesverktyg.

Utbildningsmål

Målet med kursen är att få en god förståelse för vad Microsoft 365 omfattar och hur du kan bli mer effektiv och enkelt få tillgång till dina filer och arbetsverktyg.

Målgrupp

Du som använder Microsoft 365 eller funderar på att använda tjänsten.

Innehåll Microsoft 365 - för användare

 • Introduktion till Microsoft 365
 • Överblick över vad som ingår i Microsoft 365
 • Microsoft 365-portalen, navigering och inställningar/anpassningar
 • E-post, Kalender, Personer, Uppgifter
 • Office online kontra stationära Office 
 • Använda OneDrive för företag – ditt personliga arbetsbibliotek
 • Delning och synkronisering
 • Teams: lagring, kommunikation, möten
 • Introduktion till SharePoint
 • Introduktion till Planner
 • Introduktion till Yammer
 • Introduktion till Delve
 • Introduktion till Sway
 • Introduktion till Stream
 • Mobilt arbete med Microsoft 365
 • Praktiska tips och trix