Öppna kurser

Introduction to Modern Architecture

Du får bekanta dig med en vetenskaplig grund som lämnar gamla idéer om processer och styrning, pilar och boxar, bakom sig och underlättar arkitekturarbete i en modern tid.

Den här utbildningen ger en dynamisk och spännande introduktion till både lösnings- och mjukvaruarkitektens roll och arbetssätt som präglas av de utmaningar som är mest relevanta idag: digital transformering, hög förändringstakt och ny teknik. Kursen täcker klassiska arkitektoniska ämnen och introducerar samtidigt nytänkande som bygger på forskning inom komplexitet. Efter kursen har den blivande arkitekten en komplett verktygslåda som gör det möjligt att ligga i framkanten redan i början av karriären.

Kursen är designad för att kunna förse arkitekter i moderna sammanhang en bredare bild av vad rollen innebär, trots att rollen är under kontinuerlig förändring. Kursen introducerar metoder som är framtagna för att underlätta och förbättra det tekniska beslutsfattandet vilket gör det enklare att  jobba med både tekniska och affärsmässiga utmaningar samtidigt.

 • En introduktion till samt förståelse för modern lösningsarkitektur
 • Nya tekniker och en metodik som lämpar sig för både moln- och on-prem arkitektur
 • Bättre förståelse för hur arkitekturen kan säkerställa leverans trots ökande osäkerhet och komplexitet
 • Att förstå dig på arkitektrollen och planera din arkitektkarriär
 • Avsiktligt beslutsfattande och kommunikation
 • Leverera med kvalitet och resiliens i tekniska projekt
 • Kommunicera tydligt med tekniska roller
 • Leverera trots otydliga mål eller förväntningar
 • Designa IT-system under rådande osäkerhet

Målgrupp

 • Senior utvecklare
 • Junior arkitekt
 • Senior IT-arkitekt
 • Lösningsarkitekt
 • Mjukvaruarkitekt
 • Tekniska projektledare som vill ha en inblick i arkitektens arbetssätt
 • Teams som precis ska börja ett komplext uppdrag

Förkunskaper
Deltagare ska ha erfarenhet av tekniskt beslutsfattande.

Kursinnehåll
Modul 1: Lösningarkitektur: Komplexitet i Kontext

 • Cynefin – skillnad mellan komplex och komplicerad
 • Den komplexa bubblan – hyperliminal system
 • Aldrig samma jobb två gånger: Lösningsarkitektur definierad
 • Kultur
 • Marknader, industri, och konkurrenter
 • Innovation
 • Intressenter
 • Beslutsfattande
 • Lösningsarkitektur vs. enterprisearkitektur

Modul 2: Affärsarkitektur

 • Kravhantering i komplexa miljöer
 • Lösningsarkitektur: från procedurer till tjänster
 • Mjukvarastrukturer och beslutsfattande
 • Säkerhet

Modul 3: Att få ihop allt 

 • Kritiskt tänkande
 • Att balansera
 • Agile, Waterfall, Ramverk och Hajp: Den flytande arkitekten
 • Arkitektoniska Trade-Offs - ATAM
 • Att dokumentera arkitekturen
 • Introduktion till residuality theory

Kursen levereras i samarbete med: DF Kompetens
Bild