Öppna kurser

Cybersecurity Fundamentals

Omvärldsläget och de hot som finns idag är viktiga att förstå och även att få kontroll på sin organisations strategi och tänk inom IT-säkerhet. Denna introduktionsutbildning till cybersäkerhet ger dig en orientering kring de aktuella hotbilder som finns samt tekniker, utrustning och lösningar för att skydda er organisation.

Utbildningsmål

Under denna dag kommer vi att få en översikt av olika lösningar för att skydda nätverket, data och enheter från olika hot. Exempel på produkter och tjänster från Microsoft, Cisco samt öppna lösningar och verktyg.

Målet är att du efter denna dag ska känna till vilka olika säkerhetslösningar som finns samt kunna identifiera ifall det finns områden som behöver eller bör förbättras vad gäller IT-säkerhet.

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som är intresserade av IT-säkerhet. Från beslutsfattare till IT-tekniker och vanliga användare.

Förkunskaper

Deltagare bör ha viss teknisk bakgrund men inget krav.

Innehåll

  • Introduktion till Cybersecurity
  • Översikt av hot
  • Skydd av data, enheter, nätverk, lösenordshantering, kryptering, backup, säker borttagning av data
  • Utrustning och lösningar från Microsoft, Cisco samt andra open source lösningar.