Öppna kurser

On-premises Security with Microsoft products

Fokus under denna utbildningsdag är säkerhet på en lokal IT-infrastruktur. Fokus på Windows Server, Active Directory och Windows 10/11. Lexicons expert delar med sig av sina erfarenheter och du får som deltagare öva praktiskt på de olika lösningarna.

Utbildningsmål

Denna utbildning är lämpad för de som har en lokal IT-infrastruktur och som inte kan eller får använda molnlösningar. Ett workshop-upplägg med mycket praktiska övningar. Fokus på Windows Server, Active Directory och Windows 10/11 klienter. Målet är att man efter denna dag ska känna och testat på att implementera lokala säkerhetslösningar för klienter, servrar och Active Directory.

Målgrupp

IT-tekniker och administratörer som har teknisk bakgrund och viss erfarenhet av klient- och serveradministration.

Innehåll

  • Microsoft Defender
  • Implementera BitLocker, LAPS, EFS, IPSec-kryptering med Windows brandväggen
  • Säkra Active Directory
  • Kort om WAP och Proxy-serverlösningar
  • Översikt av säkerhet för Hyper-V och virtualiseringsservrar