Öppna kurser

Kommer din verksamhet omfattas av NIS2? Är du osäker på hur du ska gå tillväga med det nya direktivet? Denna kurs ger dig den hjälp och vägledning du behöver för att behärska de centrala aspekterna av NIS2, och samtidigt få nytta av praktiska insikter från branschexperter.

Det europeiska NIS2-direktivet gäller sedan januari 2023 men blir införlivat i svensk lagstiftning den 18 oktober 2024. Det ställer krav på att myndigheter och företag som levererar samhällskritiska tjänster inom EU håller en tillräckligt hög cybersäkerhetsnivå.Kursen syftar till att svara på frågan om vilka utmaningar som presenteras vid införande av NIS2 och hur dessa hanteras. Kursen leds av branschexperter med praktisk erfarenhet av frågeställningar och implementation av NIS2. Innehållet utvecklas och anpassas löpande till den lagstiftning som fram till 18 oktober 2024 håller på att tas fram och införas.Som deltagare på kursen får du lära dig det senaste inom NIS2 ur både både teoretisk och praktisk synvinkel. Du får också tillgång till metodstöd och verktyg för ditt eget införande av NIS2. 

Utbildningsmål

"Utforska NIS2 i praktiken" ger förståelse för vad NIS2 innebär för dig som omfattas av lagstiftningen. Vidare ger den kunskap om vad du måste göra och hur du gör i praktiken för att uppfylla kraven.
Kursen ger dig:
Förståelse för hur NIS2 påverkar din organisation
Insikt i NIS2-direktivet och vilka krav ställs
Kunskap om hur ett införande av NIS2 kan genomföras

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar med, eller kommer att arbeta med, din organisations införande av NIS2.

Förkunskaper

Kursen förutsätter inga förkunskaper men det underlättar om du har en grundläggande förståelse för informationssäkerhet, tex enligt ISO 27000. Har du läst NIS eller NIS2 kommer du även att ha nytta av det.

Innehåll

I denna kurs får du veta hur NIS2 påverkar dig och hur din organisation kan arbeta praktiskt med att efterleva den.

Utdrag ur agendan för dagen:

  • Vad säger NIS2-direktivet?
  • Nytt i NIS2 - hur skiljer det sig från NIS?
  • Så här kommer du igång med införandet av NIS2
  • NIS2 krav på leverantörsrelationer

Kursen levereras i samarbete med utbildningspartner: DF Kompetens
Bild