Öppna kurser

Systemutveckling

Kursnamn Längd Ord.pris Läs mer Välj
Angular Fundamentals (Live Webinar) 5 v 12 500 kr Info Tillfällen
Introduktion till programspråket C# och .NET ramverket 3 dgr 25 900 kr Info Intresse
Avancerad C# 3 dgr 25 900 kr Info Tillfällen
Angular 2 dgr 21 500 kr Info Intresse
Frontend Utvecklare (distansutbildning) 4 v 19 900 kr Info Intresse
ReactJS 2 dgr 21 500 kr Info Tillfällen
Avancerad React 2 dgr 21 500 kr Info Tillfällen
Azure for .NET developers 3 dgr 26 900 kr Info Intresse
Applied Domain-Driven Design in .NET 3 dgr 25 900 kr Info Intresse
ECMAScript 2015 Javascript (Live Webinar) 3 v 9 500 kr Info Intresse
ECMAScript-programmering – nästa generations JavaScript 4 dgr 27 950 kr Info Intresse
Programming in C#, 20483 5 dgr 26 500 kr Info Tillfällen
Introduktion till Java-programmering 4 dgr 27 950 kr Info Tillfällen
Java – beprövade lösningar och designmönster 4 dgr 27 950 kr Info Tillfällen
Introduktion till Python-programmering 3 dgr 21 950 kr Info Tillfällen
Penetrationstest – verktyg och tekniker 4 dgr 30 750 kr Info Tillfällen
C++: beprövade lösningar och designmönster 4 dgr 27 950 kr Info Intresse
Java introduktionskurs 5 dgr 28 900 kr Info Intresse
Java fortsättningskurs 5 dgr 28 900 kr Info Intresse
Release management och continuous integration 3 dgr 18 500 kr Info Intresse
Responsiv Design 3 dgr 18 500 kr Info Intresse
REST-baserade API:er 3 dgr 18 500 kr Info Intresse
Praktisk riskhantering 2 dgr 13 500 kr Info Intresse
Utveckling av mobila applikationer 5 dgr 28 900 kr Info Intresse
C#: Objektorientering 3 v 4 500 kr Info Intresse
C#: Delegater, LINQ och Async 3 v 7 500 kr Info Intresse
C#: Grundläggande 3 v 4 500 kr Info Intresse
Programming Kotlin with Dr. Venkat Subramaniam 5 dgr 33 200 kr Info Intresse
Programmering med .NET: omfattande introduktion 3 dgr 27 950 kr Info Intresse
.NET Web Services Training: WCF, Web API and SignalR 4 dgr 27 950 kr Info Intresse
Java 8 New Features Training 3 dgr 23 950 kr Info Tillfällen
Building Web Applications with React and Redux 4 dgr 27 950 kr Info Intresse
Angular 9 4 dgr 31 500 kr Info Intresse