Öppna kurser

Systemutveckling

Kursnamn Längd Ord.pris Läs mer Välj
Angular Fundamentals (Live Webinar) 5 v 14 900 kr Info Tillfällen
Frontend Utvecklare (distansutbildning) 4 v 19 900 kr Info Intresse
Introduktion till Python-programmering 3 dgr 21 950 kr Info Intresse
Data Visualization with Python Training 3 dgr 26 500 kr Info Tillfällen
Data Wrangling with Python Training 3 dgr 26 500 kr Info Tillfällen
Avancerad C# 3 dgr 25 900 kr Info Tillfällen
IdentityServer i Production 4 dgr 20 720 kr Info Tillfällen
Webbsäkerhet för utvecklare 2 dgr 17 200 kr Info Tillfällen
Mjukvaruarkitektur 2 dgr 17 200 kr Info Tillfällen
ReactJS 2 dgr 17 200 kr Info Intresse
Avancerad React 4 dgr 17 200 kr Info Tillfällen
Applied Domain-Driven Design in .NET 3 dgr 25 900 kr Info Tillfällen
C# Master Class 3 dgr 20 720 kr Info Tillfällen
JavaScript Essentials for the Full Stack Developer Using ECMAScript 4 dgr 30 750 kr Info Tillfällen
Introduktion till Java-programmering 4 dgr 30 750 kr Info Tillfällen
Java – beprövade lösningar och designmönster 4 dgr 30 750 kr Info Tillfällen
Penetrationstest – verktyg och tekniker 4 dgr 30 750 kr Info Tillfällen
C++: beprövade lösningar och designmönster 4 dgr 27 950 kr Info Intresse
Java introduktionskurs 5 dgr 28 900 kr Info Intresse
Java fortsättningskurs 5 dgr 28 900 kr Info Intresse
Release management och continuous integration 3 dgr 18 500 kr Info Intresse
Responsiv Design 3 dgr 18 500 kr Info Intresse
REST-baserade API:er 3 dgr 18 500 kr Info Intresse
Praktisk riskhantering 2 dgr 13 500 kr Info Intresse
Utveckling av mobila applikationer 5 dgr 28 900 kr Info Intresse
Java 8 New Features Training 3 dgr 26 500 kr Info Tillfällen
Building Web Applications with React and Redux 4 dgr 27 950 kr Info Tillfällen
Developing ASP.NET Core MVC Web Applications 5 dgr 34 000 kr Info Tillfällen
Building web apps with Angular and TypeScript 4 dgr 30 745 kr Info Tillfällen
Programming Basics Training for Non-Programmers 2 dgr 20 500 kr Info Tillfällen