Öppna kurser

Systemutveckling

Kursnamn Längd Ord.pris Läs mer Välj
Programming Kotlin with Dr. Venkat Subramaniam 5 dgr 33 200 kr Info Intresse
ECMAScript 2015 Javascript (Live Webinar) 3 v 9 500 kr Info Intresse
ECMAScript-programmering – nästa generations JavaScript 4 dgr 27 950 kr Info Tillfällen
Programmering med .NET: omfattande introduktion 3 dgr 27 950 kr Info Tillfällen
Programming in C#, 20483 5 dgr 23 950 kr Info Tillfällen
Introduktion till Java-programmering 4 dgr 27 950 kr Info Tillfällen
Java – beprövade lösningar och designmönster 4 dgr 27 950 kr Info Tillfällen
Webbutveckling med Angular 4 dgr 27 950 kr Info Tillfällen
Introduktion till Python-programmering 3 dgr 21 950 kr Info Tillfällen
Penetrationstest – verktyg och tekniker 4 dgr 27 950 kr Info Tillfällen
C++: beprövade lösningar och designmönster 4 dgr 27 950 kr Info Intresse
Java introduktionskurs 5 dgr 28 900 kr Info Intresse
Java fortsättningskurs 5 dgr 28 900 kr Info Intresse
Release management och continuous integration 3 dgr 18 500 kr Info Intresse
Responsiv Design 3 dgr 18 500 kr Info Intresse
REST-baserade API:er 3 dgr 18 500 kr Info Intresse
Praktisk riskhantering 2 dgr 13 500 kr Info Intresse
Utveckling av mobila applikationer 5 dgr 28 900 kr Info Intresse
C# Grundkurs 2 dgr 13 500 kr Info Intresse
C# Fortsättningskurs 3 dgr 18 500 kr Info Intresse
C#: Delegater, LINQ och Async 3 v 7 500 kr Info Intresse
C#: Objektorientering 3 v 4 500 kr Info Intresse
C#: Grundläggande 3 v 4 500 kr Info Intresse