Öppna kurser

ReactJS

React är ett kraftfullt och mångsidigt verktyg för att utveckla moderna, komponentbaserade webbapplikationer. Denna kurs ger både nybörjare och de med tidigare erfarenhet av React, en solid, bred och uppdaterad kunskapsbas för att snabbt komma igång och avancera med React.

Med vår utbildning får du en stark och praktisk förankring i React. Detta sker via kompakta och illustrativa kodexempel kombinerat med essentiell, teoretisk förståelse. Du får lära dig filosofin bakom React och dess interna mekanismer, att implementera, testa och effektivt arbeta med komponenter samt att tillämpa vanligt förekommande mönster och “best practices” för bland annat datahämtning, autentisering och felhantering.

Målgrupp
JavaScript-utvecklare, utan eller med tidigare erfarenhet av React, som vill erhålla grundläggande färdigheter alternativt söker uppdatera sin förståelse (exempelvis med “hooks”) i syfte att bygga solida webbapplikationer med React.

Förkunskaper
React fordrar kännedom om JavaScript och deltagare bör vara bekanta med:

 • Begrepp som “scope” och “closures” och metoder för listiteration såsom map och filter.
 • De vanligast förekommande syntaxerna och funktionerna i ES6.
 • NodeJS.

Grundläggande kunskaper i HTML och CSS rekommenderas.

Kursinnehåll

 • Generera och arbeta med en byggmiljö via create-react-app.  
 • Reacts fundament - komponenter och JSX. 
 • Hooks - Reacts nya komponentmodell (och hur den kontrasterar mot klasskomponenter). 
 • Styling av komponenter - en orientering. 
 • Enhetstestning av komponenter. 
 • Routing och autentisering av användare; hantera applikationers globala tillstånd (“state”) med React Context. 
 • Metoder för hämtning av komponentdata; implementera “custom hooks”. 
 • Att fånga upp och hantera applikationsfel.

Kursen levereras i samarbete med Edument
Edument