Öppna kurser

ReactJS

React är ett fantastiskt verktyg för att lösa komplexa problem och skapa ordning i storskaliga projekt. Men trots sitt enkla API kan tröskeln för att lära sig tänka React vara hög. Genom att hjälpa dig förstå problemet React löser, och hur det löser problemet, så hjälper vår kurs dig att få resten av bitarna på plats.

Denna utbildning körs i Eduments regi.

 

Kursen börjar med att zooma ut - vad är komponentarkitekturen, och vilket mindset behöver vi ha när vi formar våra applikationer? När vi landat i det så dyker vi ner i detaljerna kring React's komponentmodell. Vi utforskar både den gamla klass-baserade syntaxen och den nyare hook-approachen, och kikar på skillnaderna dem emellan.

Från komponentmodellen skalar vi upp igen till applikationen som helhet; skicka data mellan komponenter, kommunikation med backends, rendering på servern, med mera. Vi kommer också stega utanför React och titta på kompletterande bibliotek och verktyg; primärt Redux, men även andra användbara packages i Reacts och JavaScripts ekosystem.

Målgrupp

Frontend-utvecklare som vill lära sig ett nytt, kraftfullt sätt att bygga webappar.

Förkunskaper

En god grundförståelse för HTML, CSS och JavaScript.


Dag 1

Introduktion

 • JavaScripts flexibilitet
 • Funktionell programmering
 • Vad är React?
 • Utvecklingsmiljön

React, level 1

 • Komponentabstraktionen
 • Bemästra JSX
 • Hooks och klasser

Redux, level 1

 • Flux och Redux
 • Reducers
 • Store

React och Redux tillsammans

 • Koppla in state till komponenter
 • Låta komponenter uppdatera state

Dag 2

React, level 2

 • Hantera state
 • Hantera sidoeffekter
 • Applikationsarkitektur i React
 • Användbara patterns

Redux, level 2

 • Hantera sidoeffekter
 • Redux patterns

I ett större sammanhang

 • Serverrendering
 • Rendera till annat än DOM:en
 • Enhetstesta React-kod
 • Övrigt i ekosystemet