Öppna kurser

Agil kravhantering

I agila projekt sätts kunden eller användaren i centrum på ett tydligt sätt. Det ställer krav på att vi vet vem som är vår användare, vad den behöver och hur vi ska kunna testa att vi har implementerat det som behövs.

Genom ett nära samarbete med kunden/användaren, regelbundna demonstrationer och konstruktiv feedback från slutanvändarna ökar sannolikheten för att vi utvecklar rätt system, lösningar och produkter många gånger om.

Utbildningsmål

Denna kurs bygger på BCS och IIBA (International Institute for Business Analysis). Med hjälp av Best practice ger dig den här kursen grunderna i hur kravhanteringen påverkas av agila projektmetoder. Vi går igenom kundresan och hur en intervju med en användare kan läggas upp, konsten att skriva testbara krav, validera dem och så småningom arbeta med ändringshantering.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som vill få en grundläggande förståelse för kravarbete i agila projekt. Du driver eller deltar aktivt i agila projekt eller kommer att delta i liknande arbete. Din roll kan vara kravanalytiker, beställare, projektledare, scrum master, projektdeltagare eller SME (subject matter expert).

Kursinnehåll

  • Var i projektprocessen kommer kravarbetet in?
  • Intressentanalys
  • Kundresan
  • Epics – features – user stories
  • User personas och hur de representerar en hel användargrupp
  • User stories
  • Testfall
  • Estimering med hjälp av planning poker
  • Best practice inom kravhantering