Öppna kurser

Att leda och driva agila projekt

Vi arbetar med ett case under de två dagarna, för att i praktiken arbeta med agila begrepp. Stort fokus läggs på de agila händelserna, artefakterna och rollerna.

Utbildningen är uppdelad i två fristående delar. Du kan välja att gå båda delarna eller endast en av dem. Denna del, andra delen, förutsätter att du har grundläggande kunskaper om projektarbete och agila metoder, motsvarande första delen som heter Introduktion till Agila metoder.

Utbildningsmål

  • Att kunna planera och genomföra ett projekt där hela eller delar av projektet genomförs enligt någon agil metod
  • Förstå vilka parametrar som ska hållas fasta och vilka som ska flexas och vilka konsekvenser det får
  • Att kunna skriva bra user stories och testfall samt bygga upp en prioriterad backlogg

Målgrupp

Vi vänder oss till dig som är nyfiken på de agila metoderna och dess användning inom projektområdet. Din yrkesroll idag är IT-chef, Projektledare eller ansvarig för projektkontor, ScrumMaster eller produktägare, förvaltningsledare, kravställare i verksamheten, metodansvarig eller förändringsledare.

 

Innehåll Att leda och driva agila projekt

  • Projetkmodellen med styrning, ledning och leverans
  • Att bryta ner projektet i Epics, features och user stories
  • Att förstå min användare
  • Verksamhetskrav, användarkrav och lösningskrav
  • Estimering med hjälp av planning poker
  • Leverans, resultat och nytta i ett projekt
  • Review och Retrospektiv

 

Nästa steg