Öppna kurser

SAFe Advanced Scrum Master

Ta nästa steg som Scrum Master

Under den här tvådagarsutbildningen så får deltagaren en detaljerad förståelse för hur man agerar i rollen som Scrum Master och hur man rollen fungerar i det större företaget.

Kursen täcker facilitering av interaktion mellan multipla team som en del av att leverera värde som ART/Tribe samt hur man stöttar och växer en gemensam förmåga till kontinuerlig förbättring. Materialet täcker även DevOps och hur man använder Kanban för att facilitera flödet av värde.

Som en del av utbildningen så lär man sig även om hur man förstår och stöttar ett teams resa mot att bli högpresterande och hur man omfamnar ett tjänande ledarskap.

Målgrupp

Kursen är avsedd för personer som redan arbetar i rollen som Scrum Master samt personer som vill veta mer om hur rollen passar in i ramverket SAFe.