Öppna kurser

Automatiserade tester av APl'er med Ready API

Lär dig grunderna och trixen med ReadyAPlIl. Kursen lär ut hur du skapar effektiva, återanvändbara, lättlästa och stabila tester.

Denna praktiskt inriktade kurs lär dig hur du bygger pålitliga, stabila och underhållbara automatiserade tester med ReadyAPl. Du lär dig använda verktyget för testning av webbtjänster både Rest och Soap. Kursen utförs med ReadyAPIlI och nyttjar många exklusiva funktioner. 

Kursens fokus ligger på övningar och demonstrationer som blandas med teoretiska genomgångar. 

Kursmål 
Efter kursen kommer du att självständigt kunna skapa och köra automatiserade tester med ReadyAPIlI. Du har kunskapen att skapa robusta och lättlästa tester och enklare mock-tjänster. 

Målgrupp  
Kursen riktar sig till personer som arbetar med testautomatisering, tekniska testare och andra lite mer tekniska roller som vill lära sig testautomatisering av webbtjänster. 

Förkunskaper 
Grundläggande kunskaper om systemutveckling och test. Erfarenhet och kunskap kring XML och JSON hjälper men är inte nödvändigt. 

En licens för verktyget är nödvändig för kursen (prova-på licensen fungerar). 

Kursinnehåll 
Introduktion: 

 • Genomgång av verktyget 
 • Komma igång 

Arbetssätt: 

 • Hur man bygger testfall? 
 • Köra tester 
 • Avancerade tester 
 • Återanvändbarhet 

Verktyget: 

 • Teststeg 
 • Assertions 
 • XPath 
 • Återanvändbarhet 
 • Environments 
 • Properties 
 • Script Settings 
 • Certifikat 
 • Rapporter 
 • Mockning 
 • Generera unik testdata 

Kursen levereras genom utbildningspartner Techtive
Techtive.png