Öppna kurser

PRINCE2® Agile Foundation

PRINCE2 Agile Foundation ger en bra bas för projektarbete och -ledning med PRINCE2 i kombination med agila metoder. Certifieringen passar dig som arbetar i agila projekt och som vill kunna kombinera PRINCE2 med agila ramverk såsom Scrum, Kanban och Lean Startup.

Denna certifieringskurs i PRINCE2 Agile Foundation genomförs med engelskt matrerial i som tre dagars klassrumskurs vilka avslutas med certifieringsexamen. Metier OECs profetionella PRINCE2-experter ger såväl teori som praktiska råd kring hur man använder PRINCE2 i kombinatoon med agila metoder. 

 • 3 dagars klassrumskurs i PRINCE2 Agile Foundation
 • Upplärning från professionella PRINCE2-experter
 • Certifieringsexamen
 • Certifieringsgaranti - Blir du inte godkänd vid första försöket, så betalar vi nästa försök.
 • Certifieringsbevis som dokumenterar certifieringen i PRINCE2 Agile Foundation
 • PRINCE2-manualen "Förvaltning av framgångsrika projekt med PRINCE2"

Efter avslutad kurs har du:

 • Grundläggende förståelse för PRINCE2
 • Grundläggende förståelse för agila metoder såsom Scrum, Kanban och Lean Startup
 • Förståelse för hur man bör kombinera PRINCE2 med agila metoder
 • Nödvändiga förkunskaper för att klara certifieringsexamen i PRINCE2 Agile Foundation

Examen

 • Genomförs sista klassrumsdagen
 • Examenstyp: Mulitple choice
 • Antal frågor: 50
 • Krav för godkänt: 55% rätt
 • Varighet: 1t och 15min (når engelska inte är modersmål)
Copyright och trademarks
 • PRINCE2 Agile® is a (registered) Trade Mark of AXELOS Limited. All rights reserved.