Öppna kurser

PRINCE2® Agile Practitioner

PRINCE2 Agile är en helt ny certifiering från de som tagit fram PRINCE2. Den bygger på projektmetoden PRINCE2 – i kombination med agila metoder såsom Scrum, Kanban och Lean Startup. Under certifieringskursen lär du dig hur agila metoder passar in i ett PRINCE2-projekt.Certifieringen passar dig som jobbar i projekt och använder agila metoder.

Denna certifieringskurs i PRINCE2 Agile genomförs på svenska som 3 dagars klassrumsstudier med avslutande certifieringsexamen sista dagen.
Metiers professionella PRINCE2- och agile-experter visar hur man i praktiken kan kombinera PRINCE2 med agila metoder och säkerställer att du efter avslutad kurs har:

 • Grundläggande förståelse för PRINCE2 Agile; bakgrund, introdukton och koncept
 • Förståelse för hur man kan kombinera PRINCE2 och agile
 • God insikt i de agila metoderna Scrum, Kanban och Lean Startup

Kursinnehåll
Dag 1

 • Introduktion till PRINCE2 Agile
 • Repetition av PRINCE2
 • Projekt – Business As Usual
 • Agile behaviours, concepts and techniques
 • Blending PRINCE2 and agile
 • Läxa inför dag 2

Dag 2

 • Repetition av dag 1
 • Agile och aspekterna
 • Agile och principerna
 • Några agila metoder (Scrum, Kanban, Lean start-up)
 • Testexamen
 • Läxa inför dag 3

Dag 3

 • PRINCE2-processerna i en agil kontext
 • Agil och PRINCE2 temana
 • Health check
 • Summering
 • Testexamen
 • PRINCE2 Agile examen

Examen

 • Examenstyp: Multiple choice
 • Antal frågor: 50
 • Krav för godkänt: 50% rätt svar
 • För de som inte har engelska som modersmål: 2,5 timmars examen

Examen genomförs på slutet av sista dagen.

Copyright och trademarks
 • PRINCE2 Agile® is a (registered) Trade Mark of AXELOS Limited. All rights reserved.