Öppna kurser

PRINCE2® Foundation

Foundation ger dig god kunskap och förståelse för projektarbete och att leda med PRINCE2®.

Kursen PRINCE2® Foundation består av 3 klassrumsdagar och avslutas med examensskrivning dag 3. Metiers professionella PRINCE2®-lärare ger dig den kunskap du behöver för att efter avslutad kurs ha:

 • Grundläggande förståelse för PRINCE2® metoden
 • En samlad översikt över PRINCE2®s teman, processer och aktiviteter
 • Nödvändiga kunskaper för att blir godkänd på certifieringsexamen i PRINCE2® Foundation

I kursen ingår:

 • 3 dagars klassrumskurs i PRINCE2® Foundation med professionella PRINCE2®-experter
 • Certifieringsexamen med diplom som dokumenterar att du är certifierad i PRINCE2®
 • Certifieringsgaranti - blir du inte godkänd på examen så betalar vi ditt andra försök
 • Tillgång på övningsexamener
 • PRINCE2® manualen ”Att leda Framgångsrika Projekt med PRINCE2®”

Kursinnehåll
Dag 1

 • Vad är ett projekt?
 • PRINCE2® principer
 • PRINCE2® teman
 • PRINCE2® processer
 • Business Case
 • Organisation
 • Kvalitet
 • Planer
 • Läxa inför dag 2

Dag 2

 • Repetition av dag 1
 • Produktbaserad planering
 • Risk
 • Toleranser
 • Ändring
 • Progress
 • PRINCE2 processer
 • Testexamen
 • Läxa inför dag 3

Dag 3

 • Repetition av strukturen i PRINCE2®
 • Principerna och hur de stöttas
 • Happy flow (processerna)
 • Roller
 • Ändring, ärende, avvikelse
 • Foundation examen

Examen

 • Examenstyp: Multiple choice
 • Antal frågor: 70
 • Godkändgräns: 50%
 • Språk: svenska
 • Skrivtid: 1 timme
Copyright och trademarks
 • PRINCE® is a (registered) Trade Mark of AXELOS Limited. All rights reserved. 

Kursen levereras i samarbete med: Metier OEC
Metier PRINCE2®