Öppna kurser

PRINCE2® Practitioner

Att certifiera sig i Practitioner ger dig en djupare förståelse och kunskap i hur du använder PRINCE2® metoden. Kursen är för dig som jobbar i projekt och som önskar få en bredare förståelse för hur du kan använda och tillpassa PRINCE2®.

PRINCE2® Practitioner består av 2 klassrumsdagar och avslutas med examensskrivning dag 2. Metiers professionella PRINCE2®-lärare ger dig den kunskap du behöver för att efter avslutad kurs ha:

 • En mer detaljerad och grundlig förståelse av PRINCE2® och hur metoden kan användas och tillpassas olika typer av projekt
 • En samlad översikt över PRINCE2®s teman, processer och aktiviteter
 • Kunskap om examen och övning på olika former av svar på examensfrågor samt nödvändiga förkunskaper för att bli godkänd på examen

Ingår i kursen:

 • 2 dagars klassrumskurs i PRINCE2® Practitioner med professionella PRINCE2®-experter
 • Certifieringsexamen med diplom som dokumenterar att du är certifierad i PRINCE2®
 • Certifieringsgaranti - blir du inte godkänd på examen så betalar vi ditt andra försök
 • Tillgång på övningsexamener
 • PRINCE2® manualen ”Att leda Framgångsrika Projekt med PRINCE2®”

Kursinnehåll
Dag 1

 • Ledningsprodukternas sammansättning
 • Examensöversikt

Dag 2

 • Praktiska övningar
 • Genomgång av frågor och svar - Practitioner test examen (mock examen)
 • Uppvärmningsövningar
 • Practitioner examen

Examen

 • Examenstyp: Multiple choice
 • Antal frågor: 80, casebaserat
 • Godkändgräns: 55%
 • Språk: svenska
 • Skrivtid: 2,5 timmar

Copyright och trademarks
PRINCE® is a (registered) Trade Mark of AXELOS Limited. All rights reserved. 

Kursen levereras i samarbete med: Metier OEC
Metier PRINCE2®