Öppna kurser

Lean Portfolio Management

Djupdyk i varje del av Lean Portfolio Management under denna tredagarskurs och workshop i Stockholm i maj 2022. Som deltagare kommer du att lämna klassen med en överlägsen insikt i denna kärnkompetens av Business Agility i SAFe 5.1, och kunna forma en plan för implementering av LPM i din organisation.

Kursmål
Under den här kursen kommer deltagarna att få de praktiska verktyg och tekniker som krävs för att implementera Lean Portfolio Management-funktionerna strategi och investeringsfinansiering, Agile Portfolio Operations och Lean Governance.

Deltagarna i kursen kommer att få möjlighet att fånga det nuvarande och framtida tillståndet för sin portfölj med verktyget Portfolio Canvas och identifiera viktiga affärsinitiativ för att uppnå det framtida tillståndet. 

Deltagarna kommer att kunna etablera portföljflöde med Portfolio Kanban och prioritera initiativ för maximal ekonomisk nytta. Kursen ger också insikter om hur man upprättar Value Stream Budgets och Lean Budget Guardrails och mäter Lean portföljens prestanda.

Målgrupp

 • Chefer och ledare (CIO, VD, CFO, CTO och VP)
 • Enterprise Architects
 • Produktchefer och lösningschefer
 • Affärsenhetschefer
 • Programkontorspersonal
 • SPC:er och Enterprise Agile Coacher
 • Personalavdelning
 • RTE:er
 • Episka ägare

Förkunskaper
Alla är välkomna att gå kursen, oavsett erfarenhet. Följande rekommendationer kommer dock att göra utbildningen mer produktiv: Förtrogenhet med agila koncept och principer. Har deltagit i en Leading SAFe eller SAFe PO/PM-kurs. Erfarenhet av att arbeta i en SAFe-miljö.

Kursinnehåll

 • Förstå Lean Portfolio Management (LPM)
 • Koppla portföljen till företagsstrategi
 • Hur man upprättar portföljvisionen
 • Implementering av Lean Budgeting och Guardrails
 • Etablera flöde med Portfolio Kanban
 • Stödja operativ excellens med Agile PMO och CoPs
 • Värdeströmskoordinering
 • Mätning av LPM-prestanda

Kursen levereras i samarbete med: We Are Movements
Vi är rörelse