Öppna kurser

SAFe Scrum Master

På den här kursen får deltagarna förståelse för rollen som en Scrum Master i ett SAFe-företag. Till skillnad från en traditionell Scrum Master-utbildning som fokuserar på grunderna för teamnivå-Scrum, utforskar SAFe Scrum Master-kursen Scrum Master-rollen i hela företaget och förbereder deltagarna för att framgångsrikt planera och genomföra Program Increment (PI). Detta inkluderar att lära sig nyckelkomponenterna i uppskalat agilt arbete och Scrum.

Kursen omfattar hur man som Scrum Master underlättar interaktion mellan team, genomförande av ett PI och obeveklig förbättring. Kursen bygger på Scrum-paradigmet med en introduktion till skalbar teknik och DevOps-metoder, tillämpningen av Kanban för att underlätta flödet av värde och stödja interaktioner med arkitekter, produktledning och andra kritiska intressenter i större företagssammanhang. Kursen erbjuder också användbara verktyg för att bygga högpresterande team och utforskar praktiska sätt att hantera Agile- och Scrum-antimönster i företaget.

 • Högkvalitativ utbildning med erfarna utbildare från We Are Movement

 • Medlemsskap i We Are Movement Slack Community

 • Ett års medlemskap i SAFe Community Platform

 • Fysisk kursbok

 • Förberedelse och behörighet att göra provet för Certified SAFe® Scrum Master

Målgrupp
Den här kursen är avsedd för personer som är nya i rollen som Scrum Master, eller personer som vill förstå rollen bättre och hur den passar in i ett SAFe-företag.

 • Nya eller befintliga Scrum Masters
 • Team-ledare
 • RTEer

Förkunskaper
Alla är välkomna att delta i kursen, oavsett erfarenhet. Följande förutsättningar rekommenderas dock starkt:

 • Kännedom om Agile begrepp och principer
 • Medvetenhet om Scrum, Kanban och eXtreme-programmering (XP)

Kursinnehåll

 • Beskriv Scrum i ett SAFe företag

 • Facilitera Scrum möten

 • Facilitera effektiva iterationer

 • Stödja effektivt PI genomförande

 • Stödja obeveklig förbättring
 • Coacha Agile team
 • Stödja DevOps transformation

Kursen levereras genom samarbetspartner: We Are Movement
We Are Movement