Öppna kurser

IT-säkerhet i vardagen

Fördelarna med digitalisering och molntjänster är många, men innebär också nya risker. Lexicons webbutbildning inom IT-säkerhet ger deltagarna kännedom om viktiga säkerhetsåtgärder för att förebygga allvarliga säkerhetsintrång.

Hotet mot datasäkerheten finns överallt, det kan innebära infiltrering av nätverk för att stjäla information eller störa verksamheter. Oavsett hot kan skadorna bli stora.

Genom utbildningen får deltagarna lära sig vad man ska vara uppmärksam på, hur konfidentiell information skyddas på bästa sätt och vilka incidenter som bör rapporteras. På så vis ökar förståelsen kring hur man skyddar sig mot exempelvis intrång, skadlig kod samt informationsstölder och deltagarna vet hur de ska agera om olyckan skulle inträffa trots förebyggande åtgärder

E-learning-IT-sakerhet-dump.jpg

Utbildningsmål

Efter genomförd utbildning har du lärt dig:

 • Om hoten för att veta vad du ska hålla utkik efter och rapportera.
 • Att skydda dig mot intrång, angrepp och skadlig kod.
 • Hur du ska agera vid stöld eller förlust.
 • Hur du ska agera om du drabbas av intrång eller skadlig kod.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som behöver grundläggande kunskaper om IT-säkerhet i vardagen.

Förkunskaper

Inga förkunskapskrav är nödvändiga.

Innehåll

 • Lösenordshantering
 • Social Manipulering
 • Skydda dina tillgångar
 • Vad är skadlig kod
 • Så här arbetar vi
 • Kunskapstest

Längd

20 minuter.

Leverans

Vi erbjuder flexibla distributionssätt utifrån era behov:

 • Scorm-paket för installation på ert LMS.
 • HTML-paket för installation på ert intranät.

Vi kan även distribuera utbildningen till era medarbetare genom vår utbildningsportal. Pris för detta lämnas på förfrågan.

Pris

Pris utifrån antal användare i er organisation. Kontakta oss för offert.

Kontakta oss på Visa e-postadress. för demonstration, offert eller mer information.