Nyheter i Outlook och OneNote online

Innehåll

Outlook

  • Hantering av navigeringsfältet (mappar, favoriter, utkast, grupper).
  • Omnämna och gilla.
  • Mejlhantering (skräppost, rensning, viloläge, filtrering och sortering, flikarna prioriterad och övrig, fäst, principtilldelning).
  • Nya vyerna för kalender, kontakter och uppgifter.

OneNote

  • Anteckningsboklistan, visning av navigeringsfönstret. 
  • Skapa ny anteckningsbok, avsnitt och sida.
  • Sökning.
  • Infoga mötesinformation.
  • Nya ritverktyg.
  • Delning och samarbete.