Öppna kurser

Certifierad ScrumMaster (CSM)

Certifierad ScrumMaster (CSM) är en standardiserad utbildning som tagits fram av Scrum Alliance. Denna utbildning är baserad på den amerikanska förlagan, men framtagen i grunden på svenska, och baserad på fallstudier och erfarenheter från många års införande av Scrum och Lean produktutveckling i svensk industri.

Som deltagare på utbildningen får du boken Profession: ScrumMaster (eller på svenska – Yrke: ScrumMaster). Efter fullgjord utbildning blir du registrerad hos oss, och har möjlighet att ta ett prov på webben hos Scrum Alliance. Kursavgiften inkluderar provet, samt en möjlighet till omtenta inom 90 dagar

Målgrupp
Denna utbildning är främst till för dig som arbetar som ScrumMaster eller agil coach, vare sig du är ny på jobbet, eller erfaren. Eftersom Certifierad ScrumMaster ger en mycket bra förståelse för hur rollen är tänkt att fungera i praktiken, vilka egenskaper och kunskap en ScrumMaster behöver, och hur verksamheten samarbetar med sina ScrumMasters, är utbildningen också till för dig som ska arbeta ihop med ScrumMasters, leda dem, eller rekrytera ScrumMasters.

Genom åren har inte bara ScrumMasters och agila coacher haft nytta av utbildningen, utan även teamledare, linjechefer, produktchefer, projektledare, personalchefer och rekryterare.

Kort sagt, om du vill förstå rollens ansvar, befogenheter, och hur den tillämpas i svenska företag idag, så är detta utbildningen för dig!

Kursinnehåll
Teoretiska genomgångar illustrerade med många fall och exempel varvas med diskussion och övningar. Materialet täcker inte bara Scrum, utan visar även hur Scrum i många fall kombinerats med, och interagerar med Lean, andra agila ramverk, och även traditionella arbetssätt.

Eftersom kursledaren har stor erfarenhet av agila arbetssätt utanför IT-branschen förekommer många exempel på detta, men det ingår förstås också ett kapitel fokuserat på mjukvaruutvecklande team.

Förutom en översikt av Scrum, och hur ramverket förhåller sig till, och ofta kombineras med, andra agila och traditionella ramverk, belyses rollen som ScrumMaster och agil coach ur följande perspektiv:

  • Den coachande ledaren
  • Organisatören
  • Facilitatorn
  • Verksamhetsutvecklaren
  • Specifika aspekter rörande team med mjukvaruutveckling

Kursen levereras i samarbete med Levla
Levla AB