Öppna kurser

Train the trainer – Praktisk pedagogik

Besitter du kunskap som du vill förmedla till kunder eller kollegor? Vill du få verktyg, pedagogik och träning som hjälper dina åhörare att lära in?

På denna utbildning hjälper vi dig att få nya insikter och idéer om hur du kan ta dina utbildningspass till nya nivåer. Under utbildningen varvas teori och praktik och du går från utbildningen kompetenslyft, energi- och lustfylld. 

Utbildningsmål

Målet är att efter denna kurs kommer du att vara mentalt och praktiskt förberedd så att du är trygg, inspirerande och fokuserad som utbildare.

Målgrupp 

Denna kurs vänder sig till dig som utbildar i ”klassrum” och vill få pedagogiska verktyg att applicera i din roll som utbildare.

Förkunskaper 

Inga 

Innehåll 

Förberedelser 

 • Vad behöver jag tänka på när jag förbereder en utbildning? 
 • Vad vill jag uppnå - vad är mina mål med utbildningen? 

Vuxet lärande och målgrupp 

 • Hur påverkar inlärnings-, beteende- och kommunikationsstilar deltagarnas inlärande? 
 • Vad är viktigt att veta om min målgrupp? 
 • Hur anpassar jag mitt budskap och mitt framförande efter målgruppen? 

Struktur 

 • Hur strukturerar jag min presentation/utbildning? 
 • Hur hittar jag en bra balans mellan teori och praktik? 
 • Hur lyckas jag bibehålla intresse och fokus genom långa lektionspass? 

Motivation och framförande 

 • Hur skapar jag engagemang, motivation och entusiasm hos åhörarna? 
 • Hur känner jag av stämningen bland mina åhörare? 
 • Hur hanterar jag besvärliga frågor och personer? 
 • Vad betyder mitt kroppsspråk för min framgång som pedagog?  

Anpassning 

Denna utbildning kan anpassas. Innehållet och utbildningens längd skräddarsys då utifrån den unika insatsens syfte, mål & målgrupp.