Öppna kurser

Professionell Presentation

Trollbind din publik och nå ut med ditt budskap genom att använda rätt verktyg samt din genuina personlighet. Under denna endagsutbildning går vi igenom de allra viktigaste för att hjälpa dig bli en bättre presentatör. Vi går igenom de metoder som du kan använda dig av samt genomför fyra individuella presentationer med feedback.

En av våra kursledare bjuder här på några tips på vad du kan tänka på inför en presentation.

Utbildningsmål

Målet är att du som deltagare ska få de viktigaste verktygen för att skapa fängslande muntliga presentationer, lära dig hantera nervositet samt strukturera och anpassa budskapet till aktuell målgrupp med hjälp av din personlighet, ditt kroppsspråk och din röst.

Målgrupp

Alla som ställs inför situationen att presentera internt eller externt.

Förkunskaper

Inga.

Innehåll

Introduktion

 • kommunikationen och retorikens teoretiska grunder
 • vilka mål har jag med min presentation och vilken är målgruppen
 • hur förbereder och strukturerar jag min presentation
 • hur ska jag starta för att vinna förtroende från början samt upprätthålla intresset genom hela presentationen
 • hur skapar jag en bra avslutning

Ditt personliga framträdande

 • hur ska jag använda kroppsspråket
 • röstens betydelse
 • hur ska jag hantera rampfeber
 • hur ska jag utnyttja min personlighet

Träning och återkoppling

Som deltagare genomför du fyra individuella presentationer (några av dessa filmas) där du får konkret feedback från kursledaren och övriga kursdeltagare.

Att använda hjälpmedel på rätt sätt

 • låt hjälpmedlen hjälpa dig och inte stjälpa dig
 • att stärka mitt budskap med olika hjälpmedel
 • riktlinjer för hur olika hjälpmedel ska användas

Andra utbildningar som kan intressera