Öppna kurser

UL, Utvecklande ledarskap

Konventionellt ledarskap eller ett utvecklande ledarskap, vilket vill du utöva? Utvecklande ledarskap (UL) är den svenska modellen av Transformational Leadership. Ledarmodellen bygger på Föredöme, Inspiration, Motivation och Omtanke. Det är den ledarmodell som har den tydligaste påverkan på resultatet i organisationen och ger lägre sjukfrånvaro, ökad prestationsförmåga och kundnöjdhet. Forskarna förespråkar denna modell som mest lämplig för att leda 80- och 90-talisterna.

Trygghet och självinsikt i ledarrollen är viktiga ingredienser för att bli en stark ledare, inte bara formell chef.

Genom att få insikt i din ledarförmåga och att stärka ditt utvecklande ledarskap, kommer du att uppleva den praktiska nyttan med programmet mycket hög.

Bakgrund

UL – Utvecklande ledarskap, är framtaget av Försvarshögskolan och bygger på omfattande vetenskapliga studier. Utgångspunkt för utbildningen är det 360-analysverktyg som utbildningen startar med.

Modellen och teorigrunden bygger på att vissa ledarbeteenden är mer effektiva än andra och framför allt de beteenden som leder till att andra tar större personligt ansvar och känner självständighet och vilja till lärande och utveckling.

Ett utvecklande ledarskap kännetecknas av att ledaren uppträder som föredöme och ställer stora krav på moral och etik samt agerar utifrån en värdegrund.

I utbildningen ingår även två individuella återkopplingssamtal.

Utbildningsmål

Att med större självinsikt och förståelse för olika ledarbeteenden vara ett föredöme i ledarrollen och motivera andra till personligt ansvarstagande, lärande, självständighet och utveckling.

Målgrupp

Ledare och chefer som har gått grundläggande ledarskapsutbildning och vill utvecklas vidare i sin ledarroll med hjälp av självinsikt och feedback. Gruppstorleken är mellan 6-15 deltagare.

Förkunskaper

Grundläggande ledarskapsutbildning samt att du som deltagare är formell chef eller ledare över ett antal personer som kan ge återkoppling på dina ledaregenskaper.

Innehåll UL - Utvecklande ledarskap

 • ULL-modell - Kunskap om modellen för Utvecklande ledarskap
 • Ingredienser i ett effektivt ledarskap
 • De olika ledarstilarna
 • Ledaren som förebild
 • Hur kan man se på olika typer av ledarbeteenden
 • Olika aspekter på ledarskap och förhållningssätt
 • Träning i praktiska ledarskapssituationer
 • Att anpassa sitt ledarskap och tolka situationer
 • Att motivera andra till högre prestationer
 • Återkoppling på det egna ledarbeteendet
 • Från kontroll och styrning till motivation och ansvar
 • Hur coachar vi och motiverar vi våra team och medarbetare
 • Hur tacklar vi dåliga prestationer och konflikter
 • Att se sin egen utvecklingspotential
 • Möjlighet att utvecklas som ledare med stöd av deltagarna och handledaren
 • Ökad självinsikt - Förstå sig själv och andra – mina ledarskapsbeteenden
 • Hur hantera utveckling och ständig förnyelse
 • Personlig utvecklingsplan som stärker ditt ledarskap
 • Erfarenhetsutbyte med andra ledare

Snittbetyg 9,1