• Lexicon Yrkeshögskola

      Korta och långa YH-utbildningar i sal och på distans

  • Yrkesutbildning för dig!

    Ta steget ut eller vidare i arbetslivet genom våra yrkesutbildningar anpassade utifrån det företagen efterfrågar. Stora delar av studietiden sker i samarbetsform med företagen.