Redovisningsekonomens väg mot ledningsgruppen

För dig som är redovisningsekonom och vill fördjupa din kompetens inom ekonomistyrning för att bli en del din organisations ledningsgrupp och processen för att fatta ekonomiska beslut som syftar till att skapa högre värde för organisationen.

Arbetar du idag som redovisningsekonom och önskar utveckla din kompetens för att börja arbeta mer med och inom ledningsgrupper? I den här utbildningen kommer du att få möjligheten att fördjupa dig i controllerns roll, kassaflödesanalys, hållbart företagande, dataanalys, ledningsgruppsarbete samt aktivitetsbasserad affärsplan, affärsidé och affärsmodell.

Arbetsuppgifter

Huvudsakliga arbetsuppgifterna handlar om att analysera och följa upp resultat, bevaka lönsamheten, se till företagets inre effektivitet samt medverka i utveckling och skötsel av din organisation. Uppgifterna och placeringen i organisationen varierar beroende på organisationens behov och ledningsfilosofi. Vanligtvis rapporterar controllern direkt till enhetens chef och en divisionscontroller rapporterar vidare till divisionschefen och så vidare. Controllern kan även rapportera direkt till ekonomichefen. En controllerroll är vanlig i många företagsorganisationer, men förekommer också i statlig förvaltning och i kommuner.

Det du lär dig:

  • Budgetering
  • Budgetuppföljning
  • Periodiska rapporter
  • Prognoser
  • Lönsamhetsuppföljningar
  • Analyser
  • Granskning av investeringsärenden
  • Utveckling av rutiner och system.
  • Utredningar
  • Redovisning och bokslut

Intresseanmälan och mer information

Utbildningen genomförs av Norrlands Yrkeshögskola som är en del av Lexicon Yrkeshögskola. Klicka här för mer information om utbildningen.