Lexicon Yrkeshögskola

Yrkesutbildningar anpassade för dig och arbetslivet

Ta steget ut eller vidare i arbetslivet genom våra yrkesutbildningar anpassade utifrån det företagen efterfrågar. Stora delar av studietiden sker i samarbetsform med företagen. Utbildningarna genomförs i samarbete med Norrlands Yrkeshögskola som är en del av Lexicon.

Yrkeshögskoleutbildning är eftergymnasial utbildning som kombinerar studier och med arbetslivsanknytning, alltid inom branscher med uttalad efterfrågan på kompetens.

Arbetslivsanknytning

Yh-utbildning genomförs till stor del i samarbete med de delar av arbetslivet som är kopplade till utbildningen, med arbetslivsanknutet lärande på olika sätt. I de flesta fall innehåller utbildningen LIA-perioder (Lärande i arbete) på plats på en eller flera arbetsplatser.

Studiefinansiering

Utbildningarna berättigar till studeistöd via CSN, inkluderat LIA-perioderna (Lärande i arbete). Yh-utbildningar är avgiftsfria, med andra ord tar skolan ingen undervisningsavgift av deltagaren. Studenten bekostar litteratur och studiematerial, precis som vid en högskoleutbildning.

Om norrlands Yrkeshögskola

Kunskap & Kompetens 1997 med fokus på personalutbildning inom företag och organisationer. Sen 2006 har bolaget bedrivit Yrkeshögskoleutbildningar, YH, under namnet Norrlands Yrkeshögskola, NYHS, med verksamhet i framförallt Umeå, Örnsköldsvik och Östersund. Sen 2019 ingår Kunskap & Kompetens och Norrlands Yrkeshögskola i Lexicongruppen. Läs mer här.