Lexicon Yrkeshögskola

Yrkesutbildningar anpassade för dig och arbetslivet

Ta steget ut eller vidare i arbetslivet genom våra yrkesutbildningar anpassade utifrån det företagen efterfrågar. Stora delar av studietiden sker i samarbetsform med företagen.

Yrkeshögskoleutbildning är eftergymnasial utbildning som kombinerar studier och med arbetslivsanknytning, alltid inom branscher med uttalad efterfrågan på kompetens.

Arbetslivsanknytning

Yh-utbildning genomförs till stor del i samarbete med de delar av arbetslivet som är kopplade till utbildningen, med arbetslivsanknutet lärande på olika sätt. I de flesta fall innehåller utbildningen LIA-perioder (Lärande i arbete) på plats på en eller flera arbetsplatser.

Studiefinansiering

Utbildningarna berättigar till studeistöd via CSN, inkluderat LIA-perioderna (Lärande i arbete). Yh-utbildningar är avgiftsfria, med andra ord tar skolan ingen undervisningsavgift av deltagaren. Studenten bekostar litteratur och studiematerial, precis som vid en högskoleutbildning.

Lexicon Yrkeshögskola och Norrlands Yrkeshögskola

Norrlands Yrkeshögskola startade 2006 med verksamhet i framförallt Umeå, Örnsköldsvik och Östersund. Sen 2019 ingår Norrlands Yrkeshögskola i Lexicon Yrkeshögskola och har en geografisk rikstäckning inklusive IT-relaterade YH-utbildningar.