Bygglovshandläggare

Arbeta som bygglovshandläggare och byggnadsinspektör

Såväl i dag som under kommande år kommer det att vara en betydande efterfrågan av nya bygglovhandläggare på arbetsmarknaden. Utöver pensionsavgångar innebär inte minst den förändrade Plan- och bygglagen från 2010 att nya och högre krav ställs på kommunerna, både när det gäller snabb handläggning och ökad kontroll över byggprocessen.

Bygglovshandläggare benämns ibland även som Byggnadsinspektör.

Inom arbetsuppgifterna ryms bland annat handläggning av bygglov och tillsynsärenden enligt Plan- och bygglagen.

Bygglovshandläggaren bokar och genomför ofta självständigt möten, där de som berörs av ett bygge träffas för planerna.

En bygglovshandläggare beslutar om kontrollplaner, sköter uppföljning, utövar tillsyn, utfärdar slutbevis samt bidrar med information och rådgivning till allmänheten.

Intresseanmälan och mer information

Utbildningen genomförs av Norrlands Yrkeshögskola som är en del av Lexicon Yrkeshögskola. Klicka här för mer information om utbildningen.