Öppna kurser

Effektiva möten

En av våra största tidstjuvar är de möten som saknar en agenda, mål, och uppföljning. Det gäller även när fel deltagare deltar i fel affärsmöten. Denna utbildning ger dig som gyllene reglerna för att leda och delta i möten på bästa sätt, samt ger dig kunskap om hur du skapar dom bästa förutsättningarna för olika typer av möten och om dessa ska fokusera på information, beslut eller att vara ett kreativt möte.

Denna utbildning är ett tillfälle att få tillgång till metoder och arbetssätt som gör att de möten du leder blir mer effektiva.

Utbildningsmål

Att deltagarna lämnar utbildningen med kunskap om vad som skapar gynnsamt klimat och konkreta resultat på möten, samt verktyg som är användbara när de leder eller deltar i möten.

Målgrupp

Personer som leder eller deltar i möten.

Innehåll Effektiva möten

Grundläggande principer för effektivitet

 • Hur de gäller för möten

Att planera möten

 • Mötets syfte/mål
 • Vilket slags möte
 • Rätt deltagare – förberedda deltagare
 • Mötesplan och tidplan
 • Roller i mötet

Olika typer av möten

 • Informationsmöten, beslutsmöten, idémöten, uppföljningsmöten

Genomförandet

 • Mötesledarens ansvar
 • En bra inledning
 • Att följa agendan
 • Balans mellan att styra och följa
 • Att göra alla delaktiga

Mötesklimatet

 • Att skapa ett gynnsamt mötesklimat
 • Att lösa problem innan de uppstår

Mötesrummet och hjälpmedel

 • Placering vid mötet
 • Hjälpmedel – tips

Vad händer under stress och anspänning?

 • Fallgropar för mötesledaren
 • Typiska reaktioner hos mötesdeltagare

Att komma till beslut

 • Olika former av beslutsfattande
 • Hur säkerställa att beslut genomförs?

Att sammanfatta och utvärdera mötet

 • Saker att göra vid en sammanfattning
 • Metoder för utvärdering - att få bättre och bättre möten

Uppföljning

 • Hur följa upp mötet och tagna beslut?

Sammanfattning