Öppna kurser

Presentationsteknik och Retorik

Förmedla dina budskap på ett sätt som framöver kommer trollbinda din publik. På den tid du får till ditt förfogande ska du förmedla budskapet på bästa möjliga sätt. Utbildningen syftar till att ge dig redskap och kunskap som gör det lättare för dig att lyckas med dina presentationer inför andra.

För att bli en bra presentatör måste du ta vara på din personlighet, våga använda dina egna erfarenheter för att aktivera dina åhörare och skapa dialog.

Utbildningsmål

Du ska kunna genomföra fängslande muntliga presentationer, hantera nervositet och stress inför en presentation, strukturera och anpassa budskapet till aktuell målgrupp. Dessutom använda din personlighet och utveckla ditt kroppsspråk och din röst.

Målgrupp

Alla som ställs inför situationen att presentera internt eller externt.

Förkunskaper

Inga.

Innehåll Presentationsteknik & Retorik

Skapa vinnande presentationer

 • vilka mål har jag med min presentation
 • vilken är min målgrupp
 • hur förbereder jag mig och hur ska min presentation byggas upp
 • hur ska jag starta för att vinna förtroende från början
 • att upprätthålla intresset genom hela presentationen
 • hur får jag lyssnarna att minnas
 • hur påverkar jag bäst och skapar förtroende hos lyssnarna
 • en bra avslutning

Ditt personliga framträdande

 • hur ska jag använda kroppsspråket
 • röstens betydelse
 • hur hanteras rampfeber
 • hur utnyttjar jag min personlighet i mitt framträdande

Träning och återkoppling

 • du genomför 7-9 olika presentationer
 • du får konkret feedback från kursledaren och kursdeltagarna
 • vissa av presentationerna videofilmas

Att använda hjälpmedel på rätt sätt

 • låt hjälpmedlen hjälpa dig och inte stjälpa dig
 • att stärka mitt budskap med olika hjälpmedel
 • riktlinjer för hur olika hjälpmedel ska användas