Öppna kurser

Personlig effektivitet

Nyckeln till en strukturerad vardag är insikterna och metoderna för att veta och förstå vad som viktigt och bråttom, och inte minst vad som är mindre viktigt och mindre bråttom. Denna utbildning ger dig verktyg, struktur och IT-stödet för att skapa förutsättningarna för ett effektivt arbete.

Denna utbildning är ett tillfälle att uppgradera dina arbetsvanor och dina verktyg för att bättre kunna möta de krav och möjligheter du ställs inför i vardagen.

Syftet och mål med insatsen är att ge kunskap, verktyg och praktisk träning för att vara verkligt effektiv – att skapa bra resultat och samtidigt ha balans mellan olika arbetsuppgifter och roller i livet.

Fokusområden för utbildningen

 • Aktiviteter
 • Planering
 • Tidstjuvar
 • Struktur
 • Vad är bråttom och vad är viktigt?

Effektivitet - vad är det?

 • Grunder i mänskligt beteende
 • Hur hjärnan fungerar
 • Att få lugn och ro i huvudet
 • Matrisen, viktigt, bråttom, mindre viktigt, mindre bråttom

Verktyg och vanor för effektivitet kopplat till mål/ansvarsområden

 • Kalendern som ett verktyg 
 • Handlingsplaner Fungerande att göra-listor

E-post och informationshantering

 • Hur du regelbundet håller inkorgen tom, även med 150-200 mail per dag
 • Fungerande arbetsvanor/e-posthantering
 • Kalenderhantering
 • Funktioner i Outlook som hjälper dig med arbetsflödet
 • Arkivera och hitta information

Uppföljning

 • Att skapa bestående resultat från denna utbildning