Öppna kurser

Hantera stress och press på jobbet

Ett seminarium som ger deltagarna praktiska verktyg för att hantera den inre stressen och pressen.

Ett första steg till förändring är förståelse. Om jag förstår mig själv och mina reaktioner, då kan jag också skapa en grund till varaktig förändring. När det handlar om inre stress så är dilemmat ofta att vi inte har verktygen, kunskapen, tiden och därmed möjligheten att skapa den positiva förändring som är önskad. Genom denna pragmatiska föreläsning får du handfasta och konkreta metoder att hantera stress.

Innehåll

 • Destruktiva tankemönster och mentala spärrar
 • Varningssignaler, fysiska och mentala
 • Hjärnans signalsystem och hormoner
 • Hur påverkar synsätt, attityd och inställning mina stressnivåer?
 • Definiera och hantera dina rädslor
 • Hur kan jag hjälpa andra som jag upplever vara stressade?
 • Konkreta verktyg för att hantera inre stress
  • Stresslogg
  • Flow writing
  • Andning
  • Meditation

Längd

2-3 h