Öppna kurser

Människans inneboende kreativitet

Ett seminarium som ger deltagarna praktiska verktyg för att hitta nya infallsvinklar, verktyg och metoder för den egna inre kreativiteten. Syfte - inspirera medarbetarna till att tänka positivt, se möjligheter, ta sig förbi mentala hinder och begränsningar, se och stötta varandra samt växa som individ och team.

Ett interaktivt, energifyllt föredrag om människors kreativitet och kommunikation. En inspirationsföreläsning om de hinder, blockeringar och begränsningar som stoppar upp våra möjligheter att tänka och agera kreativt. Föredraget varvas med kreativa och kommunikativa övningar i syfte att ge deltagarna nya insikter om sina beteenden och möjligheter.

  • Alla är kreativa
  • Om mentala blockeringar och att bryta invanda och destruktiva mönster
  • Kan man lära sig att gilla att vi lever i ständig förändring och kaos?
  • Tänk och gör nytt i vardagen – belöningen blir nya impulser och förnimmelser
  • Att vara närvarande och ge sig hän
  • Kreativitet i stressade situationer
  • Vikten av medspelarskap och förståelse för helheten i verksamheten
  • Ge och ta bekräftelse – alla växer av att bli sedda

Längd: 2-3 timmar