Öppna kurser

Varför begriper ingen mig?!

Föreläsningen ger deltagarna nya insikter, aha-upplevelser och direkt applicerbara verktyg i personlig kommunikation och retorik.

Med en ökad medvetenhet om människors beteende- och kommunikationsstilar kommer du att nå större kommunikativ framgång. Genom att kunna kommunicera på mottagarens villkor ökar din förmåga att möta och kommunicera en människa där den är. Dina eventuella konflikter och situationer av oförstånd med kollegor, leverantörer och kunder minskar. Du får också ta del av uttryckssätt och kommunikationsverktyg som hjälper dig att motivera och stimulera den du kommunicerar med. Målet med seminariet är att du ska lära dig hur du kan påverka din omgivning på ett effektivare och positivare sätt.

  • DISK och färgspråket – psykologisk teori och bakgrund
  • Fyra olika beteendestilar
  • Hur anpassar jag mitt budskap efter vem personen är?
  • Att skapa genuin motivation
  • Hur kan jag förstå vem som har vilken beteendestil?
  • Att påverka positivt med språket

Längd: 1-3 timmar