Öppna kurser

Feedback för en framgångsrik företagskultur

Feedback är ständigt återkommande när man talar om bra arbetsmiljö och effektiva team. Utveckling och konflikthantering. Men att ge och få feedback är inte alltid så lätt. Syftet med denna dag är att skapa en framgångsrik feedbackkultur.

Att vara verksam i ett företag där feedback saknas är som att leva i vakuum. I många organisationer är konstruktiv och utvecklande feedback en bristvara. För att råda bot på detta erbjuder Lexicon ett högintensivt seminarium och träningspass i konsten att ge och ta feedback. 

  • Varför träna kommunikation?
  • Att matcha självbild med självinsikt
  • Konsten att ge och ta emot feedback.
  • Varför ger vi så lite feedback när vi vet att det är så viktigt?
  • Feedbackstruktur för att skapa effektivare samarbete.
  • Kan jag anpassa min feedback utifrån vem mottagaren är?
  • Rollspel och praktisk träning

Längd: 2-3 timmar