Öppna kurser

Feedback

Feedback är ständigt återkommande när man talar om bra arbetsmiljö och effektiva team. Utveckling och konflikthantering. Men att ge och få feedback är inte alltid så lätt. Syftet med denna dag är att skapa en feedback-kultur.

  • Varför träna kommunikation?
  • Att matcha självbild med självinsikt
  • Feedback. Konsten att ge och ta emot feedback. Varför ger vi så lite feedback när vi vet att det är så viktigt?
  • Feedback för att skapa effektivare samarbete.
  • Rollspel

Detta är en upplevelse baserad utbildning med mycket diskussioner och praktiska övningar.

Längd: 1-3 timmar