Öppna kurser

Mod, motivation och meditation

Medarbetare som vågar ta modiga beslut och agerar för att nå mål, medarbetare som är motiverade och har sina positiva drivkrafter i fokus och som har förmågan att reflektera, meditera och konstant lära sig. Är det framtidens medarbetare?

Seminariet tar upp och belyser hur mod och motivation är viktiga egenskaper för att nå mål och framgång. Vikten av eftertanke, reflektion och lärdom genom meditation är ytterligare en dimension som gagnar alla i yrkeslivet.

  • Mod eller rädsla – vad ska styra dig?
  • Hur hjärnan tar beslut – hjälp kunden ta kloka beslut
  • Drivkrafter
  • Hur kan jag öka min och kollegornas motivation?
  • Meditera mera – ge dig själv tid för reflektion
  • Lära för livet

Längd: 2 timmar