Öppna kurser

Vaccination mot dysprojekti

Dysprojekti betyder ”Problem med att driva professionella projekt” och kan jämföras med dyslexi, dyskalkyli respektive dysfunktionell.

Föreläsningen behandlar vikten för ledningsgrupper att förstå vad det innebär att initiera projekt, och varför det är så viktigt att ha effektmål och projektmål med de projekt som startas. Idag är det alldeles för många projekt som startas utan en tydlig målbild, och en tydlig koppling till verksamheten. Lär er undivika tidstjuvar som inte är av värde för organisationen.

Innehåll

  • Ledningens prioritering av projekt
  • Resurstilldelning
  • Effektmål och projektmål
  • Projektets koppling till verksamheten

Längd

45 minuter