Öppna kurser

Våga vara övertygande

Föreläsningen 'Våga vara övertygande' ger deltagarna nya insikter, aha-upplevelser och direkt applicerbara verktyg i personlig kommunikation och retorik.

En interaktiv föreläsning som varvar teori med reflektioner, diskussioner och kommunikationsövningar. Föredraget behandlar hur man kommunicerar effektivt och ger konkreta tips på hur man blir en tydlig kommunikatör med full tillgång till sin övertygande kraft. En inspirerande och utvecklande föreläsning med en skön blandning av igenkänning, övningar och skratt.

Innehåll

  • Mentala blockeringar, valda sanningar och förutfattade meningar
  • Hur man bryter destruktiva mönster och brottar ner sin inre Jante
  • Kroppsspråkets och röstens betydelse
  • Matchning fysiskt, tempomässigt och verbalt
  • Det enda verkligt unika du tar med dig in i mötet är du själv – var då inte som alla andra
  • Enkelt tydligt och konkret – skala av
  • Hur skapar jag intresse och motiverar?
  • Hur engagerar och involverar jag mina åhörare
  • Hur bygger jag upp min argumentation?
  • Hur anpassar jag mitt budskap efter målgruppen?

Längd

2-3 h