Öppna kurser

Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud

Kursen ger grundläggande kunskaper om relevant arbetsmiljölagstiftning (t.ex. arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter) med särskilt fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete.

Utbildningen syftar också till att utveckla förståelse för vilka risker som finns i arbetsmiljön och hur vi kan upptäcka och hantera dem med hjälp av olika verktyg. Utbildningen ger kunskap om hur arbetsmiljöarbetet kan fördelas i organisationen genom att förklara vilka roller som finns och hur ansvarsfördelningen ser ut mellan exempelvis arbetsgivare, skyddsombud och arbetstagare.

Målgrupp

Kursen vänder sig till medarbetare, chefer, skyddsombud och andra som jobbar med arbetsmiljöfrågor och som behöver grundläggande kunskaper inom detta område. Efter avslutad utbildning kommer du att förstå innebörden i ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1 och kunna hantera frågeställningar runt arbetsmiljölagstiftningen.

Ur programmet

  • Allmänt om arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete
  • Grundläggande lagstiftning – arbetsmiljölagen och relevanta föreskrifter
  • Vad innebär ett systematiskt arbetsmiljöarbete?
  • Hur kan vi hantera våra arbetsmiljörisker?
  • Roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet
  • Arbetsmiljöarbete i praktiken
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö - AFS 2015:4