Öppna kurser

Kvalitets- och miljösamordnare, ISO 9001 och 14001, Grund

Utbildningspresentation

Första delen av kursen ger grundläggande kunskaper om kravelementen i standarderna ISO 9001 och ISO 14001. Därefter går vi in på vad dessa krav innebär för organisationer och hur man praktiskt kan arbeta utifrån dem. Vi går igenom och diskuterar olika verktyg för styrning och uppföljning som leder till ledningssystem som både förstås och används av medarbetarna.


Vad förväntas en kvalitets- och miljösamordnare göra då ledningssystemet inte fungerar? Kursen går igenom de aktiviteter som en samordnare måste utföra och hur det ska ske för att nå en god nivå på ledningssystemet. Deltagarna får praktiska verktyg för drift och underhåll av ledningssystemet. Vi lägger stor tonvikt vid hur man åstadkommer kontinuerliga förbättringar utifrån standardernas krav, genom att varva teori med övningar.


Målgrupp

Kursen vänder sig till den som är nybliven miljö- och kvalitetssamordnare och inte har några förkunskaper inom området. Efter kursen ska du självständigt kunna driva ett ledningssystem på ett effektivt och värdeskapande sätt.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Ur programmet

  • Genomgång de olika delarna och kraven i standarderna ISO 9001 och ISO 14001
  • Samordnarens roll
  • Att aktivt arbeta med ständiga förbättringar
  • Verktyg och metoder
  • Praktiska exempel i förhållande till standardernas krav