Öppna kurser

Professionella samtal

Vill du bli en mästare på professionella samtal och att hantera svåra samtal? Människor är och kommunicerar olika. Med hjälp av färgspråket kan vi lära oss anpassa vår kommunikation och närma oss andra i vår professionella kommunikation. Genom att förstå vad som händer och vad som kan hända i samtalet kan du genom att ha en bra struktur hantera dessa samtal bättre. Vi varvar teori och praktik under denna utbildningsdag.

Utbildningsmål

Utbildningen syftar till att ge kunskap om hur deltagarna på ett professionells sätt kan bemöta motparten i svåra samtal. Målet är att ge deltagarna mod och kunskap till att bemästra verktygen för konflikthantering och svåra samtal samt lära sig hantera reaktionerna utifrån dessa.

Målgrupp

Medarbetare som har kontakt med kunder, medborgare etc.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kursinnehåll

Introduktion

  • Människors olikheter gör att vi kommunicerar olika, DISC-analysen
  • Hur kommunicerar jag och hur kan jag komma att uppfattas?
  • Hur vi kan vi med hjälp av färgspråket anpassa vår professionella kommunikation

Professionella samtal

  • Olika typer av samtal
  • Professionellt bemötande vid svåra samtal
  • Modell för konflikthantering
  • Hur du hanterar härskartekniker 
  • Verktygen för samtalsteknik och samtalsstruktur

Stresshantering

  • Hantera reaktioner
  • Stresshantering