Öppna kurser

Kundservice på mejl och telefon

Hur vi hanterar missnöjda kunder är det som skiljer agnarna från vetet. Ett bra bemötande kan förvandla en kund, som bestämt sig för att inte sätta sin fot hos oss igen, till vår bästa ambassadör. Detta gäller oavsett om vi möter kunden i verkligheten, på telefon, via mejl eller på en chat.

Bra kundservice är en väldigt viktig komponent i företagets image, speciellt nu när dåliga kundupplevelser kan sprida sig som en präriebrand via sociala media. Men det finns goda nyheter: Även ett toppenbemötande sprider sig!

Utbildningsmål

Skapa en god samtals-, mejl- och telefonkultur. Ge deltagarna effektiva verktyg för att få kunden att känna sig sedd, hörd och respekterad.

Målgrupp

Personal vars huvuduppgift är att hantera företagets kundservice.


Innehåll Kundservice på mejl och telefon

  • Struktur för ett kundsamtal
  • Varför vi ska se klagomål som något positivt
  • Metoder att bemöta människor som attackerar
  • Våra röstverktyg
  • Feedback
  • Vad gör vi om vi fått en konflikt?
  • Hur hantera kunder som vill prata med chefen?
  • Olika tonfall i text
  • Standardsvar i mejl