Över 400 på Folksam utbildade i Säker applikationsutveckling

Viktiga applikationer säkras och cyberattacker undviks

Säkerhetsläget är alarmerande. Nu sätts verkligen många företag och myndigheter på prov - applikationer stresstestas och det är otroligt viktigt att medarbetarna har rätt kompetens och är medvetna om alla risker och hot som finns runt omkring.

Lexicon IT Proffs har under ett par månader utbildat över 400 medarbetare hos Folksam i säker applikationsutveckling. Tillsammans med Folksams IT-säkerhetschef Daniel Sörmark och Lexicons säkerhetsexpert Viktor Laszlo har kunskapen ökat och tillsammans har de nu en gemensam förståelse och rätta verktyg för att kunna utveckla ännu fler säkra applikationer.

Intresserad av att veta mer?

Se Lexicons utbildning Säker applikationsutveckling 

Har du och ditt företag behov av att stärka upp kompetensen inom IT-säkerhet, ta gärna kontakt med oss på Lexicon IT-Proffs via
Visa e-postadress. eller 08-511 611 00.

Intervju med Daniel Sörmark, IT-säkerhetschef på Folksam

Hur Folksam lyckades höja kunskapen bland sina medarbetare för att säkra sina viktiga applikationer och undvika cyberattacker. 

Berätta kort om Folksam och er verksamhet, samt vad är din roll?

Folksam är ett av Sveriges största försäkringsbolag och vi försäkrar nästan hälften av alla svenskar. Folksam är ett ömsesidigt försäkringsbolag vilket betyder att vi ägs av våra kunder. Mitt jobb som it-säkerhetschef är att se till att våra it-system är skyddade så att våra kunder kan känna sig trygga med att vi tar väl hand om deras data.

Vad har ni för utmaningar framåt samt behov för förbättring?

Digitalisering blir allt viktigare för våra kunder och därför har IT-enheten på Folksam vuxit rejält de senaste åren. Samtidigt har cyberhoten ökat i samhället. Vi såg ett behov av att genomföra ett kunskapslyft för att ge alla utvecklare en gemensam förståelse och rätt verktyg för att kunna utveckla säkra applikationer. Vi visste från början inte på vilket sätt vi skulle möta utbildningsbehovet som vi såg och tittade på flera olika lösningar, men när vi träffade Lexicon och fick lyssna på förslaget med heldagsutbildningar för hela team så kändes det helt rätt.

Hur fungerade samarbetet med Lexicon?

Vi upplever Lexicon som lyhörda och vi har haft möjlighet att påverka innehållet i utbildningarna för att passa Folksams begrepp och behov. Vi var först oroliga för att ta en hel dag i anspråk från teamen men utbildningarna har varit uppskattade av alla, både juniora och mer erfarna medarbetare har återkopplat att de fått gott utbyte. Vi vill särskilt lyfta fram utbildaren Viktor Laszlo som varit väldigt uppskattad.

Hur används de nya kunskaperna?

Genom utbildningarna så har säkerhet blivit en angelägenhet för hela utvecklarteamet. Den har bidragit till att vi har fått ett gemensamt ”språk” på Folksam för applikationssäkerhet.

Vilket resultat fick ni efter genomförda utbildningar?

Vi har hittills genomfört ett 15-tal utbildningar och kommer fortsätta under våren. De flesta i våra egna lokaler men också digitalt för att nå medarbetare ute på lokala kontoren i landet. Målet är att alla berörda medarbetare ska genomgå utbildningen innan sommaren och vi är på god väg att nå dit.


Vi på Lexicon IT-Proffs tackar Folksam för fint samarbete tillsammans!