Utbildning till fullstackutvecklare i samarbete med LTU och AF

Programmerarutbildning med praktik i norra Sverige

I samarbete med Luleå tekniska universitet och på uppdrag av Arbetsförmedlingen har Lexicon utvecklat en utbildning i programmering som genomförs både på distans och hos en arbetsgivare.

Utbildningen är inriktad för den som redan har utbildning inom IT eller har erfarenhet av området och är inskriven hos Arbetsförmedlingen. Den genomförs på distans och innehåller praktik hos en arbetsgivare i norra Sverige.

Den nya utbildningen i programmering är anpassad efter arbetsmarknadens behov och ger den studerande 30 högskolepoäng. Tack vare att en del av utbildningen genomförs hos en arbetsgivare finns också möjlighet att skapa värdefulla kontakter inför kommande yrkesliv. Arbetsförmedlingen fattar beslut om vilka som kommer få chansen att gå utbildningen.

Stora möjligheter till jobb

– Det är en högkvalitativ utbildning som ger högskolepoäng och stora möjligheter till jobb inom IT i norra Sverige, säger Marie Lindbäck, som arbetar med kompetensförsörjning och arbetsgivarstöd på Arbetsförmedlingen.

Mer information

Läs mer här om utbildningen och hur anmälan går till.

Fakta om programmeringsutbildningen

  • Anmälan öppnar: 19 februari
  • Sista anmälningsdag: 10 mars
  • Utbildningstid: 2 maj 2024 - 9 april 2025
  • Utbildningslängd: 45 veckor inklusive 4 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL)
  • Boende under APL: Du kan ansöka om reseersättning och dubbelt boende under perioden för det arbetsplatsförlagda lärandet hos Arbetsförmedlingen