Närmare 200 medarbetare på SCB är nu utbildade i SQL

Vikten av att hålla en hög nivå, säkra effektiva koder samt att arbeta likartat är av prioritet.

Lexicon IT Proffs har under två år utbildat ca 200 medarbetare på Statistiska Centralbyrån i SQL grund, fortsättning och SQL för utvecklare. Tillsammans med SCB´s IT-chef Cecilia Hertzman och med hjälp av Lexicons experter har den nyligen förvärvade kompetensen resulterat i en gemensam insikt och ny kunskap som har möjliggjort en ökad effektivitet i arbetet på SCB.

Intresserad av att veta mer?

Se Lexicons utbildningar inom SQL & övrigt Microsoftutbud här

Har du och ditt företag behov av att stärka upp kompetensen inom dessa områden, ta gärna kontakt med oss på Lexicon IT-Proffs Visa e-postadress. eller 08-511 611 00.

Intervju med Cecilia Hertzman, IT-chef på SCB

Hur SCB lyckades stärka kompetensen bland sina medarbetare för att säkra en hög nivå på sin statistikproduktion.

Berätta kort om SCB och er verksamhet, samt vad är din roll?

- Jag heter Cecilia Hertzman och är IT-chef på Statistikmyndigheten SCB, känt som Statistiska Centralbyrån. SCB är en myndighet med lite drygt 1000 anställda och vi finns i Solna och Örebro. Vår uppgift är att samla in data, via enkäter/intervjuer till företag och privatpersoner eller via andra myndigheters register, privata dataägare, webbskrapning eller andra sätt. Datamaterialet blir sedan statistik efter att vi sammanställt, validerat, kvalitetssäkrat, gjort beräkningar och analyserat. Statistiken används av en mängd aktörer i samhället för beslutsfattande men också för forskning.

Vad har ni för utmaningar framåt samt behov för förbättring?"

- Trots att vi på SCB har en dedikerad IT-avdelning, finns det ett behov för medarbetare utanför IT-området att förstå och använda IT-färdigheter. Hos oss är användningen av SQL och statistikspråket SAS vanligt och nästan alla internt på SCB behöver kunna hantera ett eller båda språken. Vi har använt Lexicon för att utbilda vår personal i SQL, både nyanställda via grundkurser och mer avancerade användare via fortsättnings- och fördjupningskurser.

Hur fungerade samarbetet med Lexicon?

- Vi upplever att samarbetet med Lexicon är väldigt smidigt. Genom att ha en kontaktperson som har koll på oss är det väldigt enkelt att sätta ihop en kursplan. Vi har också kunnat nyttja avtalet med Lexicon till mer specialanpassade utbildningar.

Hur används de nya kunskaperna?

- Vi är en myndighet där alla är mycket skickliga inom programmering, men behöver det lilla extra. De kunskaper vi får från Lexicon är nödvändiga för att vi ska kunna genomföra vår statistikproduktion.

Vilket resultat fick ni efter genomförda utbildningar?

- När man börjar på SCB får man nästan direkt lära sig att köra olika script. Det vi vill göra genom kurserna hos Lexicon är att se till att det scriptande vi gör håller en hög nivå och att vi säkerställer att vi har en effektiv kod. Vi vill också säkerställa att man använder till exempel sql på det sätt som vi stödjer på myndigheten så att alla jobbar mer eller mindre likartat.

Vi på Lexicon IT-Proffs vill tacka SCB för det fina samarbetet vi har tillsammans!