Ny IPMA-registrering för Lexicons projektutbildningar

Lexicon har genomfört Svenskt Projektforums re-registreringsprocess för utbildningarna Att Planera och Att Leda inom praktisk projektledning.

En ny registrering ska göras vart tredje år för att säkerställa att kvalitet och rutiner följer de krav som ställs på utbildningarna.

En IPMA-registrerad utbildning förbereder deltagaren för Svenskt Projektforums IPMA-certifiering. Det är ett bra val för den som är intresserad av möjligheten att ta steget vidare och validera sin kompetens som ett intyg för sig själv och andra. Genom en certifiering får projektledaren, programledaren eller portföljledaren ett försprång på arbetsmarknaden, ett vidgat nätverk och ett kvitto på sin kompetens som är internationellt erkänt. Certifieringen stödjer kompetensutveckling i alla branscher och i alla typer av projekt.

Utbildningarna har enligt IPMA:s grundliga principer fått en genomgång och verifierats av tre oberoende verifikatörer, varav två från Sverige och en person som bedömt vårt material utifrån ett internationellt perspektiv, kopplat till IPMAS internationella organisation som finns i 54 länder.

Magnus Campelo, Lexicon:
- Ett projekts huvudmål är att alltid att leverera. Vägen dit kan se ut på en flera olika sätt men så länge projektet håller sin tid, budget och mål så är det med all säkerhet ett lyckat projekt. Faktum är att det finns en utbredd begreppsförvirring i Sverige, det pågår projekt som egentligen inte borde kallas för projekt enligt ordets rätta bemärkelse, utan de borde snarare i stället kallas uppdrag. Många företag misslyckas i sina projekt för att man inte har rätt kompetens på beställare, projektledare eller linjeorganisation.
IPMA är ett sätt att kvalitetssäkra att personer i ett Projekt har rätt kompetens, både i Sverige och på en internationell marknad. Trenden är att kravet på certifierade projektarbetare eller ledare ökar hela tiden och Lexicon vill vara en leverantör av det som framtiden efterfrågar och bidra till att öka projektmognaden.


Läs mer om utbildningarna