Nytt kontor i Gävle

Ansvarig är Helena Englund och verksamheten kommer erbjuda Lexicons utbildningar riktade mot både företags- och arbetsmarknad.

Lexicons kompetenscenter i Gävleborg levererar ett helhetserbjudande inom utbildning, Helena Englund: 
– Vi kommer utöka utbudet inom IT, IT-proffs, Affär och övriga företagsinriktade utbildningar samtidigt som de yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningarna även breddas. Första klassen inom Lexicon IT-påbyggnadsutbildning är precis klar och IT-kartläggningen har nya starter varje månad.

Mer information och kontakt

Helena Englund
helena.englund@lexicon.se
076-807 00 34